+

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola -

CI­JE­NE – Da, ci­je­ne. Do­ma­ći od­nos­no stal­ni gos­ti u res­to­ra­ni­ma i ka­fi­ći­ma do­bi­va­ju po­pust. Neg­dje 20, neg­dje 25 pos­to... Za nas do­ma­će ide­al­no. Ham­bur­ger i pom­frit 50 ku­na umjes­to 77. Stran­ci pla­ća­ju pu­nu ci­je­nu, ko­ja je, da­ka­ko, pre­tje­ra­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.