Kylie Jen­ner za ro­đen­dan do­bi­la Mer­ce­des Maybach

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (sam)

Re­per Tyga toliko je za­ljub­ljen u svo­ju dje­voj­ku Kylie Jen­ner, da je re­do­vi­to oba­si­pa sku­pim pok­lo­ni­ma. Po­s­ljed­nji u ni­zu je sku­po­cje­ni Mer­ce­des Maybach, vri­je­dan 200 ti­su­ća do­la­ra, ko­ji je Tyga ku­pio Kylie za nje­zin 19. ro­đen­dan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.