Br­zin­ski oši­šao part­ne­ra u te­ni­su iz­me­đu dva ge­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Bra­zil­ski te­ni­sa­či An­dré Sá (39) i Tho­maz Bel­luc­ci (28) ni­su se na te­re­nu bo­ri­li sa­mo pro­tiv pro­tiv­ni­ka već i pro­tiv pra­me­na Tho­ma­zo­ve ko­se, sve dok ga mu An­dré u pa­uzi iz­me­đu dva ge­ma ni­je jed­nos­tav­no odre­zao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.