Ge­ne­ral Želj­ko Glas­no­vić na če­lu neo­vis­ne lis­te

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ge­ne­ral HV-a i HVO-a Želj­ko Glas­no­vić pre­dvo­dit će neo­vis­nu lis­tu za 11. iz­bor­nu je­di­ni­cu na iz­bo­ri­ma za Hrvatski sa­bor, ko­ju će po­du­pri­je­ti ve­ći­na pra­va­ških stra­na­ka iz Hr­vat­ske te vi­še hr­vat­skih stra­na­ka iz BiH, obja­vi­li su iz HSP-a BiH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.