VES­NA PU­SIĆ

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Po­vuk­la kan­di­da­tu­ru za UN pa upa­la u afe­ru ‘ne­po­treb­na zgra­da’

Ne­ma šan­se da bi­lo ko­ja opo­zi­ci­ja, li­je­va ili des­na, ne za­vr­ti vo­du na mlin oni­ma na vlas­ti. Sad je to uči­ni­la Ves­na Pu­sić. Na­kon što se bez ne­kog pra­vog objaš­nje­nja po­vuk­la iz kan­di­da­tu­re za glav­nu taj­ni­cu UN-a, is­pa­da da je odo­bri­la i kup­nju ne­upo­treb­lji­ve zgrade za 11 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.