Pas Dra­co pro­na­šao že­nu ko­ja je od­lu­ta­la od ku­će

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (mbu)

Po­traž­ni spas GSS-a Dra­co spa­sio je 85-go­diš­nja­ki­nju iz Ogu­li­na ko­ja je u pe­tak u pos­li­je­pod­nev­nim sa­ti­ma od­lu­ta­la od ku­će. Pr­vo ju je po­ku­ša­la pro­na­ći obi­telj, a on­da su po­zva­li GSS. Naš­li su je pot­hla­đe­nu na­kon dva sa­ta po­tra­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.