2 Škam­pi s je­žin­ci­ma i ze­le­nim re­zan­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & pića -

Na već go­to­vih po­la li­tre šal­še od po­mi­do­ra uba­ci­te škam­pe, njih oko po­la kg, pa ma­lo pir­ja­te da pus­te mo­re, pod­li­je­va­ju­ći s 1 dl bi­je­lo­ga vi­na. Ta­da do­daj­te rež­nje­ve ikre od 10 mor­skih je­ži­na­ca i umi­je­šaj­te za­jed­no sa 1/3 kg već sku­ha­nih ze­le­nih re­za­na­ca. Po­so­li­te i za­lju­ti­te s jed­nim ma­lim sjec­ka­nim pa­ve­ru­nom ili lju­tom pa­pri­kom i pos­lu­ži­te od­mah.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.