7.

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Da se na­pra­vi jed­na epi­zo­da Sim­p­so­no­vih, po­treb­no je: a) dva-tri mje­se­ca b) od šest do osam mje­se­ci c) od dva­na­est do če­tr­na­est mje­se­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.