Kim Jong-un: Bra­vo, zlat­ni Ri, za na­gra­du ne ideš u voj­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Sje­ver­no­ko­rej­ski gim­nas­ti­čar Ri Se Gwang na­kon osva­ja­nja zlat­nog olim­pij­skog od­li­čja do­bio je i po­seb­nu po­hva­lu dr­žav­nog po­gla­va­ra Kim Jong-una. Zbog osva­ja­nja zlat­ne me­da­lje Kim je gim­nas­ti­ča­ra os­lo­bo­dio obve­ze slu­že­nja voj­nog ro­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.