“Mer­ke­li­za­ci­ja Ame­ri­ke”

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

DONALD TRUMP:

Hil­lary že­li bi­ti ame­rič­ka An­ge­la Mer­kel. Pred­la­že po­ve­ća­nje bro­ja si­rij­skih iz­bje­gli­ca za 500 pos­to, a zbog njih u Nje­mač­koj ras­te kri­mi­nal

‘Ima­mo svo­jih problema, ne tre­ba­ju nam tu­đi’, ka­že Trump

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.