LA­URA POPOVAC:

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pus­to­lov­ni tu­ri­zam, pos­ta­je je­dan od ključ­nih hr­vat­skih tu­ris­tič­kih pro­izvo­da. Ras­te i po sto­pi od 65 pos­to go­diš­nje pred­sjed­ni­ca Za­jed­ni­ce pus­to­lov­nog tu­riz­ma pri HGK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.