Kla­vir­ski re­ci­tal ma­es­tra Phi­lip­pea En­tre­mon­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Ugled­ni fran­cu­ski pi­ja­nist Phi­lip­pe En­tre­mont odr­žat će kla­vir­ski re­ci­tal ve­če­ras u 21.30 sa­ti u atri­ju Kne­že­va dvo­ra. Ma­es­tro je za po­vra­tak na Igre (nas­tu­pio je 1975. go­di­ne) oda­brao Bac­ha, Be­et­ho­ve­na, Cho­pi­na, De­bu­ssyja i Ra­ve­la. (mz)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.