Ivan Đum­bir smi­je­njen u Grad­skom vi­je­ću

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (dp)

Ju­čer je smi­je­njen HNS-ov pred­sjed­nik si­sač­kog Grad­skog vi­je­ća Ivan Đum­bir. Nje­go­vu smje­nu ini­ci­ra­lo je de­vet vi­jeć­ni­ka, a pri­jed­log smje­ne na gla­sa­nju je do­bio po­treb­nih 13 gla­so­va. Ti­me je do­vr­šen ra­skid ko­ali­ci­je iz­me­đu SDP-a i HNS-a Sisak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.