Za­la­ga­oni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Nas­ta­la je po­pu­lar­na re­ality se­ri­ja o da­nas le­gen­dar­noj obi­telj­skoj za­la­ga­oni­ci „Gold and Sil­ver“u Las Ve­ga­su, ko­ju vo­de Rick Har­ri­son i nje­gov otac Old Man. Po­ma­žu im Ric­kov sin Co­rey, ko­jeg zo­vu Big Hoss, te nje­gov pri­ja­telj Chu­mlee...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.