3 Te­le­će br­žo­le u li­mu­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Oko ¾ kg te­le­ćih br­žo­la ma­lo na­tu­ci­te oš­trom stra­nom no­ža pa pe­ci­te na mas­li­no­vu ulju dok ne do­bi­ju zlat­nu bo­ju s obje stra­ne. Ta­da po­so­li­te i po­pa­pri­te me­so, pod­lij­te s ma­lo vo­de i so­kom od jed­nog li­mu­na, pok­lo­pi­te i pus­ti­te da na bla­goj va­tri sve za­jed­no krč­ka. Slu­ži­te s pi­re­om od krum­pi­ra u ko­ji ste do­da­li ri­ba­no­ga par­me­za­na, i tjes­te­ni­nom, naj­bo­lje pe­na­ma sa šal­šom od po­mo­do­ra u ko­ju ste do­da­li gran­či­cu ru­žma­ri­na i ka­pa­ra. Po re­cep­tu mo­je no­ne An­ke Bar­bi­eri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.