SHOWBIZ

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

2003. Nor­ve­ški imi­ta­tor Kjell Hen­ning Bjor­ns­tad pje­vao je pje­sme svog ido­la El­vi­sa Pres­leyja 26 sa­ti, četiri mi­nu­te i 40 se­kun­di. Ti­me je sru­šio re­kord Bri­tan­ca Garyja Jaya ko­ji je pje­sme kra­lja rock’n’rol­la bez pres­tan­ka iz­vo­dio 25 sa­ti, 33 mi­nu­te i 30 se­kun­di. Nor­ve­ški El­vis pri­pre­mio je 100 pje­sa­ma, du­gih ukup­no četiri sa­ta, a sva­ku je ot­pje­vao naj­ma­nje šest pu­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.