Ve­če­ri u Du­brov­ni­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

KAZALIŠTARCI Pos­li­je pre­mi­je­re “Ot­hel­la” Zrin­ka Cvi­te­šić ba­ci­la se u za­gr­ljaj Jo­si­pu Ra­de­lja­ku. Ve­že ih lju­bav pre­ma te­atru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.