Na­pa­da­ču na mos­tov­ca pre­kr­šaj­na pri­ja­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Po­li­ci­ja je pre­kr­šaj­no pri­ja­vi­la 43-go­diš­njeg čel­ni­ka HDZ-a u Gor­njoj Bu­či­ci kod Gli­ne Zvon­ka Hr­go­vi­ća zbog su­bot­njeg fi­zič­kog na­pa­da na su­mje­šta­ni­na Ma­ri­ja Bo­žu­ri­ća (49), kan­di­da­ta na iz­bor­noj lis­ti Mos­ta u 6. iz­bor­noj je­di­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.