1,4

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

sto­pa je fer­ti­li­te­ta (broj ro­đe­ne dje­ce po že­ni u re­pro­duk­tiv­noj do­bi od 15 do 49 go­di­na) u Hr­vat­skoj, što je da­le­ko od sto­pe 2,1 ko­ja osi­gu­ra­va za­mje­nu ge­ne­ra­ci­ja. Odr­ži­vu sto­pu fer­ti­li­te­ta ima­ju Fran­cu­ska, Šved­ska, Ir­ska, Bri­ta­ni­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.