Ko­lo ana­gram

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

U sre­di­štu ko­lo ana­gra­ma na­la­zi se po­čet­no slo­vo ime­na slo­ven­skog tre­ne­ra na­še zlat­ne Sa­re Ko­lak. Ot­krij­te nje­go­vo ime i pre­zi­me?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.