Pro­gram ob­no­ve zgra­da spre­man je za no­vu Vla­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

VA­RA­ŽDIN Mi­nis­tar gra­di­telj­stva Lo­vro Kuš­če­vić po­ru­čio je u uto­rak, za obi­la­ska gra­di­li­šta ener­get­ske ob­no­ve dvi­ju zgra­da Sve­uči­li­šta Sje­ver u Va­ra­ždi­nu, da je pro­gram ener­get­ske ob­no­ve zgra­da jav­nog sek­to­ra do 2020. spre­man za no­vu Vla­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.