Grom za­pa­lio vi­še od 500 ba­la sla­me, šte­ta 60.000 kn

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (slš)

IVANOVCI ĐAKOVAČKI Zbog uda­ra gro­ma u po­ne­dje­ljak uju­tro u ka­ma­ru us­kla­di­šte­nih ba­la sla­me, iz­bio je po­žar na far­mi u Grob­ljan­skoj uli­ci u Iva­nov­ci­ma Đa­ko­vač­kim. Iz­go­rje­lo je vi­še od 500 ba­la sla­me, a šte­ta se pro­cje­nju­je na naj­ma­nje 60.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.