Pa­ri­ška sva­kod­ne­vi­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Na­oru­ža­ni po­li­caj­ci iz­mi­je­ša­ni s tu­ris­ti­ma sva­kod­nev­na su sli­ka na pa­ri­škim ulicama. A to što im je ne­kad vje­ro­jat­no sme­ta­lo, da­nas gra­đa­ni i tu­ris­ti ra­do vi­de i osje­ća­ju se si­gur­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.