Me­đu­na­rod­na po­sva­ja­nja dje­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Me­đu­na­rod­na po­sva­ja­nja dje­ce u 2014. dra­ma­tič­no su se sma­nji­la po­s­ljed­njih go­di­na, po­go­to­vo u od­no­su na 2004. go­di­nu ko­ja je bi­la re­kord­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.