1,2 mil

Vecernji list - Hrvatska - - Auto -

po­sje­ti­te­lja oče­ku­je se na ovo­go­diš­njem Pa­riz Au­to Showu, uz vi­še od 10.000 no­vi­na­ra. Iz­lož­ba će se odr­ža­ti na vi­še od 125.000 kva­dra­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.