U Sa­mo­bo­ru se otva­ra naj­ve­ći cen­tar za mla­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Naj­ve­ći cen­tar za mla­de u Hr­vat­skoj ‘Bun­ker’ ko­ji ima mul­ti­me­dij­sku dvo­ra­nu, in­fo-cen­tar i ga­le­ri­ju, pros­to­ri­ju za uče­nje, pros­tor za rad udru­ga u sklo­pu ko­je­ga će bi­ti bes­plat­no sa­vje­to­va­nje, otva­ra se su­tra u Sa­mo­bo­ru.

Sus­tav u ovoj škol­skoj go­di­ni ko­ris­ti vi­še od 37.000 nas­tav­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.