Osu­đen na 12 go­di­na jer je paj­se­rom za­tu­kao stri­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

Na 12 go­di­na za­tvo­ra osu­đen je Ivan Žu­lje­vić (68) jer je la­ni u trav­nju u Luč­kom paj­se­rom ubio svog stri­ca i to ka­ko bi se do­če­pao nje­go­va nov­ca. Iz­re­če­na mu je i mje­ra li­je­če­nja od al­ko­ho­liz­ma, a mo­ra pla­ti­ti i 127.000 ku­na sud­skih tro­ško­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.