Za vu­ko­var­skog žu­pa­na ide SDP-ov Zlat­ko Ce­gle­di

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bb)

Zlat­ko Ce­gle­di (SDP) kan­di­dat je ko­ali­ci­je SDP-HNS-HSLS za žu­pa­na Vu­ko­var­sko-sri­jem­ske žu­pa­ni­je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Tri stran­ke imat će i za­jed­nič­ku lis­tu za žu­pa­nij­sku Skup­šti­nu. Kan­di­da­ti za za­mje­ni­ke su Da­vor Ća­var (SDP) i Ti­ho­mir Duj­mić (SDP).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.