Er­doğa­no­va Tur­ska na pro­ma­tra­nju Vi­je­ća Eu­ro­pe

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Vi­je­će Eu­ro­pe, vo­de­će europ­sko ti­je­lo za ljud­ska pra­va, ju­čer je sta­vi­lo Tur­sku na lis­tu pro­ma­tra­nja, is­tak­nuv­ši za­bri­nu­tost oko ono­ga što su na­zva­li gu­še­njem ot­po­ra i kr­še­nja pra­va pod pred­sjed­ni­kom Tayyi­pom Er­doğa­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.