MORH: Do su­tra mo­gu­će pro­bi­ja­nje zvuč­nog zi­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pi­lo­ti avi­ona MiG-21 do 27. trav­nja le­tjet će od 9 do 16 sa­ti na po­dru­čju Osječ­ko-ba­ranj­ske, Brod­sko-po­sav­ske, Si­sač­ko-mos­la­vač­ke, Za­gre­bač­ke i Po­že­ško-sla­von­ske žu­pa­ni­je i mo­gu­će je pro­bi­ja­nje zvuč­nog zi­da, iz­vi­jes­ti­li su iz MORH-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.