2.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pre­mi­jer Plen­ko­vić na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra mo­ra raz­mis­li­ti i o re­kons­truk­ci­ji Vla­de. Pot­pu­no je jas­no da po­je­di­ni mi­nis­tri ni­su do­ras­li za­dat­ku, a ne­ki Vladi pred­stav­lja­ju i te­ret. Pro­ble­ma­tič­ni su Ba­ri­šić, Ku­jun­džić...

Re­kons­truk­ci­ja Vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.