4.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra pre­mi­jer Plen­ko­vić i Vla­da su­očit će se s vr­hun­cem kri­ze u Agro­ko­ru jer će se 10. lip­nja zna­ti toč­ni du­go­vi Agro­ko­ra. Mo­žda se is­pos­ta­vi da se od kon­cer­na ne­će ima­ti što spa­ša­va­ti pa us­li­je­de ot­ka­zi itd.

Zdrav­ko Ma­rić od­lu­ču­je pod­ni­je­ti os­tav­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.