Ko­la­rek i Kva­kan opet idu za­jed­no na iz­bo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

Lju­bo­mir Ko­la­rek (HDZ) i Zdrav­ko Kva­kan (HSS) naj­a­vi­li su da će se po­nov­no kan­di­di­ra­ti za gra­do­na­čel­ni­ka i za­mje­ni­ka gra­do­na­čel­ni­ka Pre­lo­ga. Glav­ni pro­jek­ti bit će im iz­grad­nja ka­na­li­za­ci­je, vr­tić, za­obi­laz­ni­ca, pro­ši­re­nje Gos­po­dar­ske zo­ne Sje­ver...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.