Ukrao sli­ku, ma­ke­te bro­do­va i ri­bar­ski fe­ral

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Ri­bar­ski fe­ral pre­ure­đen u ra­s­vjet­ni stup, umjet­nič­ku sli­ku i dvi­je ma­ke­te bro­do­va ukrao je ne­poz­na­ti lo­pov ko­ji oči­to vo­li umjet­nost iz jed­nog res­to­ra­na u Iči­ći­ma. Do­go­di­lo se to u no­ći s 25. na 26.trav­nja, a šte­ta je ne­ko­li­ko ti­su­ća ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.