Nje­mač­ki voj­nik glu­mio iz­bje­gli­cu i pla­ni­rao na­pad

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Nje­mač­ka po­li­ci­ja uhi­ti­la je voj­ni­ka Bun­deswe­hra zbog pla­ni­ra­nja te­ro­ris­tič­kog na­pa­da, a uhi­će­nom voj­ni­ku pred­ba­cu­je se da je pod laž­nim iden­ti­te­tom bio pri­jav­ljen i kao si­rij­ski iz­bje­gli­ca. Ni­kom ni­je bio sum­njiv iako ne zna ni ri­ječ arap­skog.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.