Tom Har­dy kao u fil­mu hva­tao krad­ljiv­ca mo­pe­da

Vecernji list - Hrvatska - - Sce­na - (jb)

Glu­mac Tom Har­dy uhva­tio je lo­po­va na lon­don­skim uli­ca­ma ko­ji se ukra­de­nim mo­pe­dom za­bio u auto­mo­bil i po­ku­šao po­bje­ći. The Sun pi­še da je Har­dy po­tr­čao za lo­po­vom preko vr­to­va. Čak je i pre­tra­žio lo­po­va i dr­žao ga na tlu do do­la­ska po­li­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.