In­te­li­gent­ni lju­di ma­nje su druš­tve­ni od os­ta­lih

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Re­zul­ta­ti naj­no­vi­je stu­di­je znans­tve­ni­ka s NCBI-ja po­ka­za­li su da nat­pro­sječ­no in­te­li­gent­ne oso­be imaju ten­den­ci­ju dru­ži­ti se s ma­njim bro­jem lju­di i rje­đu po­tre­bu za druš­tve­nom in­te­rak­ci­jom. Naj­vi­še Di­ners po­pus­ta ikad!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.