2.

Pres­la­gi­va­nje: No­va ve­ći­na i no­vi ko­ali­cij­ski part­ne­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Je­dan je sce­na­rij i pres­la­gi­va­nje ve­ći­ne u Sa­bo­ru, što bi zna­či­lo no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu i no­ve ko­ali­cij­ske part­ne­re HDZ-u s ko­jim bi for­mi­ra­li Vla­du. Uo­či lo­kal­nih iz­bo­ra to je te­ško oče­ki­va­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.