Na ra­čun čla­na obi­te­lji is­pla­ti­la 1,3 mi­li­ju­na kn

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Že­na (48) osum­nji­če­na je za pro­ne­vje­ru, pri­op­ći­la je po­li­ci­ja. Sum­nji­či je se da je od trav­nja 2008. do kra­ja 2015. ra­de­ći kao taj­ni­ca u jed­noj tvrt­ki na ra­čun čla­na svo­je obi­te­lji is­pla­ti­la 1,3 mi­li­ju­na ku­na. No­vac je po­di­za­la i za­dr­ža­la za se­be.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.