Dvo­ji­ca uhva­će­na jer su po­ku­ša­la pro­va­li­ti u sta­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca, 20-go­diš­njak i 29-go­diš­njak, kaz­ne­no su pri­jav­lje­na zbog po­ku­ša­ja pro­va­le. Sum­nji­či ih se da su u če­t­vr­tak oko 13 sa­ti po­ku­ša­va­li pro­va­li­ti u sta­ju (!?) 48-go­diš­nja­ka u Pa­ko­šta­ni­ma. Ni­je pri­op­će­no što su na­mje­ra­va­li ukras­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.