La­ser­ski ure­đaj naj­su­vre­me­ni­je ge­ne­ra­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Na Kli­ni­ci za uro­lo­gi­ju ri­ječ­ko­ga Kli­nič­kog bol­nič­kog cen­tra pos­tav­ljen je no­vi la­ser­ski ure­đaj naj­su­vre­me­ni­je ge­ne­ra­ci­je, vri­je­dan po­la mi­li­ju­na ku­na. Nji­me je ju­čer, pri­op­ći­li su iz KBC-a, iz­ve­den i pr­vi ope­ra­tiv­ni za­hvat.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.