Tra­ži se naj­bo­lji no­vi ro­man za 50 ti­su­ća ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Tpor­tal je ras­pi­sao de­se­ti na­tje­čaj za naj­bo­lji hr­vat­ski ro­man, či­jem će auto­ru pri­pas­ti 50 ti­su­ća ku­na. O do­bit­ni­ku od­lu­ču­ju pred­sjed­nik ži­ri­ja Mi­ros­lav Mi­ća­no­vić te čla­no­vi Ka­ta­ri­na Lu­ke­tić, Ja­dran­ka Pin­ta­rić, Ur­su­la Bur­ger i Ivica Bu­ljan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.