Kar­lo­vić bez po­lu­fi­na­la, Mek­tić u fi­na­lu pa­ro­va

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ivo Kar­lo­vić os­tao je bez po­lu­fi­na­la na ATP tur­ni­ru u Bu­dim­pe­šti na­kon što je sa 4:6, 3:6 (za sa­mo sat vre­me­na) po­ra­žen od Alja­ža Be­de­nea, Slo­ven­ca s bri­tan­skom pu­tov­ni­com. Kar­lo­vić je pro­tiv 68. te­ni­sa­ča svi­je­ta pru­žio pri­lič­no bli­je­du igru, os­tao je bez pri­li­ke za bre­ak i sa sa­mo se­dam po­go­đe­nih aso­va. U kon­ku­ren­ci­ji pa­ro­va Mek­tić i Ba­ker (SAD) uš­li su u fi­na­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.