Umro Ot­to Bo­bek, brat igra­ča Stje­pa­na Bo­be­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

U su­bo­tu je u Za­gre­bu u 90. go­di­ni pre­mi­nuo biv­ši no­go­me­taš za­gre­bač­ke Lo­ko­mo­ti­ve Ot­to Bo­bek, brat ne­ka­daš­njeg poz­na­tog no­go­me­ta­ša Stje­pa­na Bo­be­ka. Ot­to Bo­bek igrao je za za­gre­bač­ku Lo­ko­mo­ti­vu, a na­kon igrač­ke ka­ri­je­re bio je tre­ner Lo­ko­mo­ti­vi­nih ju­ni­ora te se­ni­or­skih sas­ta­va Treš­njev­ke, Ra­de Kon­ča­ra, RIZ-a i ku­tin­ske Mos­la­vi­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.