Ka­nal ko­mu­ni­ka­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

DAVOR IVO STIER: Na­gla­si­li smo naš stav da je po­treb­no odr­ža­ti ka­nal ko­mu­ni­ka­ci­je s Tur­skom, uva­ža­va­ju­ći svu kom­plek­s­nost tih od­no­sa

Mi­nis­tar vanj­skih i europ­skih pos­lo­va o od­no­si­ma s Tur­skom PATRIK MACEK/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.