Su­rad­nja je do­bra i ne­ma otvo­re­nih pi­ta­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ne­ma otvo­re­nih pi­ta­nja s Ru­si­ma, a sas­ta­nak s Mak­si­mom Po­le­ta­je­vom u Vla­di bio je ja­ko do­bar. Ne­ma ni­kak­vih otvo­re­nih pi­ta­nja, di­ja­log je kon­ti­nu­iran – iz­ja­vio je pre­mi­jer Plen­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.