KRATKA POVIJEST PRES­LA­GI­VA­NJA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

IZ USTA GRADONAČELNIKA

Pri­je toč­no go­di­nu da­na, 4. lip­nja 2016., ri­ječ ‘pres­la­gi­va­nje’ u po­li­tič­ki žar­gon uveo je gla­vom i bra­dom Mi­lan Ban­dić

KRUŠKE I TREŠNJE

Plen­ko­vi­ća če­ka, jer je i on, ka­ko bi ka­zao Ban­dić, „na­vr­nuo kru­šku na treš­nju“– is­ti sce­na­rij: “pres­la­gi­va­nje” ili iz­bo­ri

ŠTO PIŠE U RJEČNICIMA

Pres­la­ga­nje u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu uka­zu­je na po­nov­no sla­ga­nje; naj­češ­će pru­ća, obu­će, knji­ga i – ve­ša

U AUTORITARNOM SUFICITU

Vre­me­na za pres­la­ga­nje ne­ma jer Vla­da ima oz­bi­ljan pro­blem de­mo­krat­skog de­fi­ci­ta i – auto­ri­tar­nog su­fi­ci­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.