“Đa­vo­lju jaz­bi­nu mo­že­mo od­mah pre­tvo­ri­ti u prah”

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Sje­ver­na Ko­re­ja sprem­na je za is­pa­lji­va­nje in­ter­kon­ti­nen­tal­nih ba­lis­tič­kih ra­ke­ta, po­ru­ču­je Pjongjang. – SAD mora zna­ti da đa­vo­lju jaz­bi­nu na­šim nuk­le­ar­nim oruž­jem mo­že­mo pre­tvo­ri­ti u prah – pri­je­te iz sto­že­ra Kim Jong-una.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.