VOĆE S PLANTAŽE NAŠIČKOG BAJKERA

Se­dam­de­set i tri su mu go­di­ne, obra­đu­je 27 hek­ta­ra zem­lje, glav­ni je za rad trak­to­rom, a od­ma­ra se u so­bi u voć­nja­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Zlata Vrijedan -

Sa ze­tom Ivi­com De­val­dom, ko­ji ima obrt za pru­ža­nje us­lu­ga, Đu­ro je “udru­žio” sna­ge pa sku­pa ra­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.