266

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

nas­tu­pa u 1. i 2. Bun­des­li­gi sku­pio je Olić igra­ju­ći za HSV, Bayern, Wol­f­sburg i Mün­c­hen 1860. Za­bio je 77 pr­vens­tve­nih go­lo­va. S Bayer­nom je 2010. osvo­jio pr­vens­tvo, nje­mač­ki kup i Su­per­kup

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.